Dilma heeft een achtergrond en opleiding op het gebied van de financiële dienstverlening, Financial Services Management. Ze werkte bij haar laatste werkgever - een woningcorporatie - als interne auditor. En was daarvoor ruim 12,5 jaar op interim basis werkzaam in de financiële sector. Was als business controller en auditor vooral bezig met de interne bedrijfsvoering, het risicomanagement en in hoeverre organisaties feitelijk in staat zijn om hun beheermaatregelen te optimaliseren en in te zetten om de doelstellingen te bereiken. Haar laatste opleiding is een postmaster aan de Erasmus Universiteit, Internal Auditing & Advisory. Dilma werkt sinds 1 april 2022 bij de NEa.

Portret van Dilma Brito, inspecteur bij de Nederlandse Emissieautoriteit
Dilma Brito | Sr. Inspecteur & Strategisch adviseur

Waarom ben je bij de NEa gaan werken?

Ik werkte als interne auditor en mijn eerste reactie was, Inspecteur? Nee, dat is niks voor mij. Ik had een bepaald beeld bij de functie van Inspecteur; iemand met een map onder de hand en een afvinklijst. Er werd mij gevraagd of ik een oriënterend gesprek wilde aangaan met het Hoofd Energie voor Vervoer, een inspecteur en de coördinator. Uiteindelijk kreeg ik een totaal ander beeld van de functie. Ik werd echt gehoord en uiteindelijk werd er een unieke functie voor mij gecreëerd!

Wat doe je precies?

Ik combineer de functie van Inspecteur en strategisch adviseur bij de NEa. Vooral het advieswerk vanuit een strategisch perspectief vind ik uitdagend.  Als strategisch adviseur bereid ik onder andere de bedrijvenschouw en het toezichtprogramma voor, waarin we gezamenlijk op basis van bepaalde (risico) indicatoren en analyses bepalen bij welke bedrijven we de komende periode inspecties of andere vormen van toezicht uit gaan voeren.

Ik kom bij bedrijven over de vloer waar ik inspecties uitvoer, dat is één aspect. Ik ga bij de inspecties de diepte in en zie direct waar bedrijven dagelijks tegenaanlopen. Vanuit strategisch perspectief neem ik deze input mee en koppel ik dit intern terug. Bij mijn collega inspecteurs vraag ik na of zij  ook signalen ontvangen. Vervolgens stemmen we onderling af wat een mogelijke vervolgstap is. In het meest gunstige geval zou het mogelijk zijn dat een deel van de handhavingsstrategie bijvoorbeeld wordt aangepast.  Ook komt het voor dat mijn medecollega’s dit weer terugkoppelen naar beleid. Een ander aspect waar wij ons in de toekomst meer op willen richten is meer inzicht in het (nalevings)gedrag van organisaties. Wat kunnen we allemaal doen om goed inzicht te krijgen in het speelveld waar we in opereren en wat kunnen we eraan doen dat bedrijven zich eraan houden? Allemaal interessante vraagstukken waar ik me mee bezig hou. 

"Een unieke functie; Inspecteur en strategisch adviseur"

Foto van inspecteurs Dilma Brito en Pierre Ouwendijk, ze staan voor het gebouw van inspectie

Bedrijven kunnen de uitkomsten van inspecties spannend vinden, maar onze inspecties komen niet bedreigend over. Wij houden de drempel laag en zijn goed benaderbaar voor de doelgroep. De bedrijven ervaren daardoor van de NEa openheid. Dit is ook de manier waarop we ons profileren. We zijn er om de wet te handhaven maar we staan ook open voor vragen en geven algemene suggesties ter verbetering. Tegelijkertijd geven we aan, als je worstelt met zaken laat het ons dan weten, zodat we goede voorlichting kunnen geven. Wij zijn zeker geen politieagenten, er is ruimte voor inbreng. In deze rol moet je je echt kunnen verplaatsen in de tegenpartij. Andersom geven bedrijven door deze openheid, meer inzicht in waar ze tegenaanlopen.

"Bedrijven zijn weleens bang voor de uitkomsten, maar onze inspecties komen niet bedreigend over. Wij houden de drempel laag en zijn goed benaderbaar."

Wat kun je zeggen over de NEa als organisatie?

Wat ik tot nu toe echt een hoogtepunt vond bij de NEa was de NEa tweedaagse. Een mooie kans om  de circa 100 medewerkers, binnen de NEa beter te leren kennen. We verbleven met z'n allen in een hotel en er werd op een ontspannen manier gewerkt aan binding met elkaar. Er was een fijne open sfeer en alles was tot in de details goed geregeld. De cultuur binnen de NEa in zijn algemeenheid is heel open. Er hangt bijna een familiaire sfeer. Het maakt niet uit wie je spreekt of tegenkomt, ook de directeur-bestuurder is open, eerlijk transparant en staat voor je klaar. 

Binnen het domein Energie voor Vervoer hebben we echt veel lol met elkaar. Iedereen werkt zelfstandig en weet elkaar te vinden als we elkaar nodig hebben. Hoe druk collega’s het ook hebben, ze maken altijd tijd voor je vrij om je verder op weg te helpen. De samenwerking ontstaat mooi gezegd; organisch. Er is veel diversiteit omdat we geloven dat verschillende achtergronden en perspectieven de perfecte combinatie maakt dat je met elkaar een goed product of dienst kan leveren. Zelfs wanneer je elkaar niet begrijpt kom je er wel uit, omdat we openstaan voor elkaars mening. In de bancaire sector, waar ik vandaan kom ging het er echt harder aan toe.

"Het is heel interessant om te onderzoeken aan welke knoppen we kunnen draaien om ervoor te zorgen dat bedrijven aan de voorkant al goed voorgelicht worden om mogelijke fouten te voorkomen die we pas bij een inspectie zien en vanuit een intrinsieke motivatie de regels naleven."

Wat maakt je functie voor jou verder zo interessant?

Ik heb niet specifiek een stip op de horizon, maar zelfontwikkeling vind ik belangrijk. De NEa blijft groeien, door de wet- en regelgeving komen er nieuwe taken op ons af. Ook mag ik diverse opleidingen volgen, dit alles bij elkaar zorgt dat ik voldoende uitdaging haal uit deze unieke baan.

Wat wil je meegeven aan mogelijke nieuwe medewerkers?

Ik zou lezers willen meegeven: zie jij ergens raakvlakken? Bij twijfel, solliciteer of vraag een oriënterend gesprek aan! Alle inspecteurs hebben bij ons een ander achtergrond;  van internal auditor en accountant tot aan scheikundige. Denk niet te snel, ik heb toch geen inspecteurs achtergrond. Wees brutaal, solliciteer en geef aan wat jou uniek maakt. 

Dilma in haar woonplaats Rotterdam. De komende jaren wordt er veel gebouwd. In het kader van het klimaat, wordt er op deze plek op een innovatieve wijze een drijvend stadspark aangelegd.