De rode draad in Sander’s carrière is altijd het klimaat geweest. Hij studeerde Geologie, waar het klimaatzaadje werd geplant. Bij zijn vorige werkgever deed hij onderzoeken naar milieucriminaliteit. Hij heeft altijd voor uitvoeringsorganisaties gewerkt. Sinds 2021 werkt Sander bij de NEa.

Sander van der Pot | Teammanager Toezicht & Handhaving bij domein Energie voor Vervoer

Waarom ben je bij de NEa gaan werken?

Tijdens mijn studie Geologie is het klimaatzaadje geplant. Niets doen is geen optie om dit kwetsbare systeem te beschermen. Vrij snel daarna werkte ik in de milieucriminaliteit bij de politie in een leidinggevende rol. Vervolgens maakte ik de overstap naar de Inspectie Leefomgeving & Transport. We deden onderzoeken naar biodiesel en fraude en zo is de link ontstaan met de NEa. Ik had het naar mijn zin bij de ILT en was niet op zoek naar een andere baan. Mijn leidinggevende maakte destijds veel gebruik van expertise bij de NEa. Het hoofd van Energie voor Vervoer benaderde me vervolgens voor een baan met P-verantwoordelijkheid. De interessante ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid op het gebied van biodiesel en biobrandstoffen én de uitdagingen op managementgebied waren voor mij de reden om te solliciteren. Vrij snel kwam ik erachter dat het onderwerp ontzettend divers en breed is en veel uitdagingen met zich meebrengt. De NEa is bovendien een kleine organisatie die inmiddels bestaat uit ruim 100 deskundigen. De lijnen zijn kort en je hebt veel invloed als individuele medewerker.

Wat doe je als Teammanager Toezicht & Handhaving?

Toezicht en opsporing zijn voor de buitenwereld misschien wel hetzelfde. Toch is er een belangrijk verschil. Bij opsporing werk je op basis van verdenking van mogelijke fraude. Pas dan mag je, onder het strafrecht, tot actie overgaan. Zo kwam ik ook in contact met de NEa en wilde van daaruit de toezichtwereld ook leren kennen. Een groot voordeel is dat je als toezichthouder uit eigen beweging een bedrijf kan inspecteren. Niet alleen als er sprake is van fraude, maar ook om te achterhalen of hetgeen wij in ons register zien, ook klopt met de praktijk.

Inhoudelijk is het werk vernieuwd en krijgen we nieuwe taken. Waar eerst toezicht werd gehouden op de eindschakel in de keten van grondstof tot levering van brandstof, wordt nu de hele keten onder de loep genomen. Dat betekent dat we in ons toezicht van tientallen, naar honderden bedrijven gaan. Het gaat om bedrijven waar we nu nog te weinig over weten. Vanuit onze datagedreven en risicogerichte aanpak valt er dus nog veel te ontwikkelen.

Met een prijsstijging van hernieuwbare energie is het niet ondenkbaar dat we op meer ‘fouten’ zullen gaan stuiten. Kortom: er is voorlopig genoeg te doen, met gelukkig meer mensen dan voorheen. Die uitbreiding van inspecteurs zet zich de komende jaren voort.

"Als wij nu stuiten op problemen in de uitvoering ben ik echt letterlijk één telefoontje verwijderd van de beleidsmakers.”

Wat kun je zeggen over de NEa als organisatie?

De NEa zit heel dicht op het beleid dat voorkomt uit de ministeries. De NEa heeft als uitvoeringsorganisatie invloed op beleid. Dat geeft veel voldoening aan mijn werk. We opereren op een hoog niveau, waardoor "beleid" ons ook nodig heeft voor kennis. De sfeer die we binnen de NEa hebben, straalt ook naar buiten toe. We zijn een toegankelijke organisatie, waardoor er niet alleen op inhoud een klik is maar ook in de samenwerking.

Er wordt veel gelachen. Ik denk dat we goed van elkaar aanvoelen wanneer je een grapje kan maken of ook een kritische noot kan geven: een goed balans tussen humor en kritiek. We proberen een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor onze medewerkers. Wij zijn een open en onbevangen organisatie.

Wij zijn een platte organisatie en het management is inhoudelijk betrokken en heeft een passie voor de inhoud en het thema waar we mee werken. Er is geen manager bij de NEa die zich alleen maar met management bezig houdt, we hebben allemaal iets met de inhoud. Iedereen is benaderbaar bij de NEa.

Wat is een hoogtepunt binnen jouw werk?

Een persoonlijk hoogtepunt waar ik echt trots op ben is dat we erin geslaagd zijn nieuwe enthousiaste collega’s te werven. Ze leveren een positieve bijdrage. Ondanks de groei ervaar ik binnen ons domein een hechte club mensen.

Wat zou je willen bereiken bij de NEa?

Vanwege de groei die we nu doormaken als organisatie gaan we meer datagedreven en gestructureerd werken. Het zou mooi zijn als we dat stuk naar een hoger niveau kunnen tillen met nieuwe en bestaande collega’s. Je hebt de ruimte en de vrijheid om binnen de NEa nieuwe initiatieven te nemen en op te zetten. Dit allemaal binnen een veilige werkomgeving. Er is ruimte om te experimenteren en je mag op je bek gaan.

Wat wil je nog kwijt?

We zoeken regelmatig nieuwe collega’s die zich willen aansluiten bij de NEa. Heb je interesse? Bekijk onze vacatures of vraag een oriënterend gesprek aan en kom nog meer te weten over deze interessante baan bij de NEa!