Pierre werkte jarenlang als (scheeps)werktuigkundige aan boord van zwareladingschepen en electriciteitscentrales en als reliability- en maintenance engineer aan het onderhoud op grote infrastructurele werken, zoals rioolwaterzuiverings-, sluizen- en tunnelinstallaties, duurzame-energieprojecten en ondergrondse pijpleidingen. Hij maakte de overstap naar het inspectiewerk om de opgedane kennis toe te passen bij het controleren en adviseren van bedrijven of wordt voldaan aan de eisen uit de milieuwetgeving. Eerst als milieu-nspecteur bij een omgevingsdienst maar tegenwoordig als inspecteur CO2 emissiehandel bij de NEa.

Pierre Ouwendijk | Sr. inspecteur bij domein Emissiehandel

Waarom ben je bij de NEa gaan werken?

Het toezichtswerk bij mijn vorige werkgever is heel dynamisch en breed maar ook oppervlakkig, daardoor miste ik diepgang bij mijn inspectiewerk en wilde me meer gaan specialiseren en zo kwam de NEa als werkgever op mijn pad. Uiteindelijk liggen mijn  “roots” in de industrie en transport.  Bij de NEa werk ik specifiek gericht op één onderdeel, namelijk toezicht en handhaving op de CO2 emissiehandel bij alle voorkomende industrieën die deelnemers zijn van het emissiehandelsysteem. Als senior inspecteur bij het domein Emissiehandel kan ik direct bijdragen aan de toezicht van efficiënte gebruik van fossiele brandstoffen.

Mijn drijfveer is om zuinig om te gaan met fossiele brandstoffen. Daarbij houd ik rekening met “De Trias Energetica “. Ik vind het niet alleen uit economisch belang maar ook om een bewoonbare omgeving te houden erg belangrijk om energiebewust te zijn. De afgelopen jaren heb ik tijdens mijn inspectiewerk zowel zeer ouderwetse – als hypermoderne installaties gezien. Juist de ouderwetse, niet efficiënte installaties zijn mij een doorn in het oog. De prikkel om minder fossiele brandstoffen te gebruiken wordt onder andere door het emissiehandelsysteem steeds groter. Ik denk dat bedrijven daardoor meer zullen gaan investeren en innoveren dan doorgaan met dit fossiele brandstofgebruik. Mijn werk heeft een maatschappelijk belang en daar haal ik voldoening uit.

"Het is leuk en interessant werk en ik mag ook nog eens een bijdrage leveren aan een betere toekomst."

Wat doe je precies bij de NEa?

Binnen het domein Emissiehandel werk ik samen met mij collega inspecteurs en juristen in het team Toezicht & Handhaving CO2 Emissiehandel. Risico gestuurd wordt er bij bedrijven geïnspecteerd op de naleving van de verplichtingen uit de ETS-richtlijn, meestal met twee inspecteurs. De inspecties zijn regulier, systeem gericht, flits- en of administratief van aard. Het doel van een inspectie is om te kunnen beoordelen of de emissiecijfers betrouwbaar zijn en de allocatie van gratis emissierechten correct verloopt. Naast inspectiewerk worden er ook zgn. handhavingsonderzoeken bij bedrijven uitgevoerd. De inspecties vinden iplaats bij bedrijven in het gehele land. De hoeveelheid inspecties die jaarlijks wordt uitgevoerd per inspecteur ligt tussen de 10 en 20 en is afhankelijk van de soort inspectie.

Het inspectieresultaat is bepalend of er handhavend wordt opgetreden. De ernst van de overtreding is bepalend voor de mate van handhaving. Deze wordt in een team met verschillende disciplines besproken. Met alle betrokken disciplines zoals de adviseurs, juristen en inspecteurs wordt de aanpak binnen de kaders van de wet- en regelgeving besproken. Wij noemen dit een “weging”. Afhankelijk van de ernst van de overtreding bepaalt het team of het bestuur van de NEa wordt geadviseerd om een sanctie op te leggen aan een bedrijf. We hebben ook periodiek een multidisciplinair overleg, waarin problemen die spelen worden besproken. Iedereen kan dan input geven op basis van zijn of haar expertise. Op deze wijze vindt de besluitvorming over actuele problemen plaats.

Wat kun je zeggen over de NEa als organisatie?

Het team waarin ik werk bestaat uit een mix van heel verschillende mensen met veelal een andere achtergrond en dezelfde drive. Dit maakt het werk interessant genoeg. Het team bestaat uit collega’ s met allerlei leeftijden. Dus inspecteurs die net uit de schoolbanken komen maar ook oude rotten in het vak.

"Er zit wel wat Rotterdams in. Niet te lang lullen maar aanpakken!"

Wat wil je bereiken binnen de NEa?

Ik werk nu bijna een jaar bij de NEa en kan mij hier verder ontwikkelen. Stilstand is niks voor mij. Ik moet iedere keer iets nieuws leren, er zijn bij de NEa gelukkig veel nieuwe projecten. Als je het hebt over energie krijgen dan vind ik het leuk om processen te verbeteren en te optimaliseren. De NEa groeit en dat past perfect bij mij. Ik ben erg veelzijdig en heb van alles meegemaakt, waardoor ik over brede kennis beschik. Dit kan ik in mijn werk goed gebruiken. Genoeg uitdagingen voor mij in het vooruitzicht, Voorlopig ben ik nog lang niet uitgekeken op deze unieke baan!

Waarom moet je bij de NEa komen werken?

Wat je terugziet in de samenleving, zie je terug in onze werkzaamheden als Inspecteur. Inhoudelijk ben je bezig met het terugdringen van emissies.  Je komt niet in een gespreid bedje bij een organisatie waar alles soepel verloopt. De NEa is enorm aan het groeien en we krijgen er nieuwe taken bij. Als je graag jezelf wil ontwikkelen en een bijdrage wil leveren aan de maatschappij, dan kun je in deze baan zeker voldoening en uitdaging halen. Je moet overal in willen graven, in positieve zin. Denk niet te snel dat je niet geschikt bent. In ons team zie je een mooie mix tussen de ervaring van ouwe rotten maar ook de nieuwste kennis van de jonkies.

Door effectief gebruik te maken van de wind-energie ontstaan door drukverschillen a.g.v. temperatuursverschillen op de aardbol. Pierre draagt op deze manier als molenaar bij aan het behoud van molens. Zo blijft immaterieel erfgoed op een duurzame wijze bedrijfsvaardig en voor latere generaties bewaard.