Door haar uitvoeringstaken draagt de NEa actief bij aan twee belangrijke transities: de energietransitie en het terugdringen van CO2 voor een beter klimaat. Aandacht voor en toezicht op systemen die een positieve invloed op het klimaat hebben zijn letterlijk van levensbelang. Het klimaat is er immers niet voor ons alleen, maar voor elke toekomstige generatie. Ook binnen de NEa organisatie speelt duurzaamheid een steeds belangrijker rol.

Maatschappelijk verantwoorde werkgever

In 2017 stimuleerde de NEa haar medewerkers om met de fiets of het ov naar het werk te komen. En ook bij informele bedrijfsactiviteiten vindt de NEa het belangrijk dat er aandacht is voor duurzaamheid en CO2-neutrale activiteiten.

Studiereis klimaatneutraal

In 2017 heeft de NEa de studiereis van Jong I&W klimaatneutraal gemaakt door het kopen van United Nations Goldstandard CER CO2-rechten.

Door het kopen van de rechten worden projecten gesteund in landen die in ontwikkeling zijn. In dit geval koos de NEa voor een project dat investeert in zonneboilers in India. Na berekeningen van alle CO2-uitstoot met betrekking tot de reis kwam het NEa uit op 1 ton CO2-uitstoot per deelnemer. De duurzame, hernieuwbare energie uit de gefinancierde zonneboilers compenseerde de CO2-uitstoot van de 40 deelnemers tijdens deze studiereis.

Het project draagt tevens bij aan de economische ontwikkeling, de beschikbaarheid van duurzame energie en het bevorderen van arbeidsparticipatie van vrouwen in de regio.