De NEa heeft digitalisering hoog in het vaandel. Hierin haakt de NEa aan bij de Rijksbrede ontwikkeling alleen nog maar digitaal te communiceren met de buitenwereld. Afgelopen jaar is een start gemaakt met het openzetten van een beveiligde digitale omgeving (NEa-loket) voor de deelnemers aan emissiehandel. Via deze omgeving kunnen bedrijven verschillende formulieren bij de NEa indienen. De NEa streeft ernaar om het digitaal communiceren verder uit te breiden, zodat alle processen volledig digitaal worden.

Overzicht pagina van het NEa loket op de website met links naar Emissiehandel, luchtvaart, energie voor vervoer, en goedkeuring CDM-projecten

Emissiehandel

Online ETS-zaken doen met de NEa

De NEa streeft ernaar de administratieve lasten voor ETS-deelnemers zo laag mogelijk te houden. Digitalisering draagt hieraan bij. Sinds december 2016 kunnen bedrijven via het NEa-loket online zaken regelen met de NEa.

Aan de introductie is een lange voorbereidingstijd vooraf gegaan, waarbij de gebruikers actief zijn betrokken en vier bedrijven de omgeving hebben getest. Bij het testen stond de gebruiksvriendelijkheid voorop, dit is beoordeeld met gemiddeld een 7,5.

Het NEa-loket is voor emissiehandel ontwikkeld met de volgende functies:

  1. Meldingen indienen, voor zowel de monitoring van uitstoot als voor toewijzing van rechten. Voorheen moesten formulieren van de NEa-website gedownload worden. De meldingenhistorie is via het loket altijd inzichtelijk voor een bedrijf.
  2. Communicatie met de NEa, deze is inzichtelijk voor alle contactpersonen van het bedrijf.
  3. Emissieverslag indienen.
  4. Eigen contactgegevens inzien
     

In 2017 werkt de NEa aan verbetering van de bestaande functies en verdere uitbreiding van het NEa-loket.

Tankpistool van een benzine pomp is gestoken in de tankopening van een auto.

Energie voor Vervoer

Register Energie voor Vervoer maakt uitvoering eenvoudiger en betrouwbaarder

Via het Register Energie voor Vervoer (Register) kunnen bedrijven en verificateurs op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke manier hun gegevens online opvoeren en aan hun verplichtingen voldoen. Het Register is een grote vooruitgang ten opzichte van de periode voor 2015, toen bedrijven uitgebreide Excelsheets moesten invullen. In 2016 heeft het Register probleemloos gefunctioneerd. Op basis van gebruikerservaringen wordt het Register steeds verder doorontwikkeld. De NEa heeft meerdere verzoeken van bedrijven verwerkt in een nieuwe release die eind 2016 is geïnstalleerd. Rekeninghouders kunnen nu bijvoorbeeld gemakkelijker rapportages uitdraaien.

Ook voor het uitvoeren van toezicht en het produceren van rapportages door de NEa biedt het Register veel voordelen. De uitvoering is er eenvoudiger en betrouwbaarder door geworden.