Het klimaat verandert. Een belangrijke oorzaak? De wereldwijde toename van de uitstoot van broeikasgassen. Om dit probleem een halt toe te roepen, nemen landen initiatieven om uitstoot te verminderen.

Een van die maatregelen is het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare energie. Met de inwerkingtreding van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (RED) moet de vervoerssector een steeds groter aandeel hernieuwbare energie inzetten, tot aan 10% in 2020.

Energie voor Vervoer: wat en waarom?

Om dit te bereiken, zet Nederland het marktinstrument Energie voor Vervoer in. Bedrijven die benzine en diesel leveren moeten een jaarlijks toenemend aandeel aan hernieuwbare energie leveren. Deze jaarverplichting loopt op van 7% in 2016 naar 10% in 2020.

De verplichting wordt uitgedrukt in verhandelbare eenheden. Een Hernieuwbare Brandstofeenheid (HBE) staat voor 1 gigajoule (GJ) hernieuwbare energie. Om aan de jaarverplichting te voldoen, leveren de bedrijven HBE’s in bij de NEa.

Bedrijven die hernieuwbare energie (zoals biobrandstoffen) leveren aan vervoer in Nederland, kunnen hiervoor HBE's krijgen. Bedrijven die HBE's aanbieden en bedrijven die HBE's nodig hebben om aan de jaarverplichting te voldoen, kunnen met elkaar handelen. Het verplichte aandeel hernieuwbare energie wordt op deze manier kosteneffectief en voor de markt als geheel behaald.

De NEa is sinds 2011 de uitvoeringsorganisatie en toezichthouder voor het instrument Energie voor Vervoer in Nederland.

Schematische weergave van het systeem met Hernieuwbare Brandstofeenheden