Rekeningen

Bedrijven kunnen verschillende faciliteiten hebben op hun rekening in het Register Energie voor Vervoer. In het Register had 93 rekeningen in 2016, waarvan 35 met een inboekfaciliteit, 47 met de faciliteit jaarverplichting, 74 met de faciliteit rapportageverplichting BL en 67 met een overboekfaciliteit. Verder waren er 3 verificateursrekeningen.

Toezicht

Signalen en data-analyse zijn richtinggevend voor het toezicht van de NEa. In 2016 heeft de NEa 13 inspecties uitgevoerd. Er is daarnaast een analyse gedaan bij alle bedrijven die leveringen van hernieuwbare energie hebben ingeboekt; hierbij is onder meer gekeken of de duurzaamheidskenmerken juist verantwoord waren, zoals land van herkomst en grondstof.

Handhaving

De NEa heeft in 2016 in 13 gevallen handhavend opgetreden. De besluiten betroffen allen ambtshalve vaststellingen. In een geval is bij de ambtshalve vaststelling ook een bestuurlijke waarschuwing gegeven. Omdat 2016 vanwege de nieuwe uitvoeringssystematiek een leerperiode was, werden er voor inboekingen nog geen boetes opgelegd.