Emissiehandel en hernieuwbare energie voor vervoer zijn grensoverschrijdende systemen. Daarom werkt de NEa in EU-verband samen met uitvoeringsorganisaties en toezichthouders. Onder meer aan de implementatie en verbetering van regelingen en aan toezicht met het oog op een gelijk internationaal speelveld. Ook wereldwijd levert de NEa haar bijdrage, met kennis en ervaring.

In 2020 veroorzaakte de Green Deal van de Europese Unie veel discussie over de ambitie en richting van het Europese klimaatbeleid. Zo kwamen er diverse varianten op tafel voor aanscherping van het EU ETS, versterking van de marktstabiliteitsreserve, een uitbreiding van emissiehandel naar nieuwe sectoren en nieuwe doelstellingen voor hernieuwbare energie. Concrete voorstellen zullen medio 2021 verschijnen. 

De NEa volgt deze ontwikkelingen met belangstelling. Met advies aan de beleidsmakers in Nederland wil de organisatie bijdragen aan robuuste regelgeving die uitvoerbaar en handhaafbaar is, risico op fraude in toom houdt en ruimte laat voor innovatie door bedrijven. Het EU ETS en de EV-regelgeving zijn complex. Door bij de start van het beleidsproces mee te werken aan goede regelgeving, zijn de systemen bij de implementatie in Nederland toekomstbestendig. 

Wereldwijd
In november speelde de NEa een actieve rol bij de virtuele EU ETS Compliance Conference, onder meer met het voorzitterschap van de Task Force over accreditatie en verificatie. Ondertussen is ook wereldwijd de inzet van emissiehandel groeiende. Landen zetten ETS steeds vaker in om hun doelstellingen voor het akkoord van Parijs te realiseren. Internationale organisaties als de Wereldbank met het Partnership for Market Readiness (PMR) en het International Carbon Action Partnership (ICAP) ondersteunen dit met kennisdeling en andere activiteiten. De NEa levert hieraan ook een bijdrage. Vorig jaar heeft de NEa bijvoorbeeld haar kennis en ervaring ingebracht in de herziening van het ETS Handbook van PMR en ICAP.