In de 16 jaar dat de Nederlandse Emissieautoriteit bestaat, heeft de organisatie een grote ontwikkeling doorgemaakt. De gedreven pionier van de eerste jaren is gegroeid tot een ambitieuze jongvolwassene die weet wat hij wil en daarvoor gaat: als toezichthouder en uitvoerder van beleid bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving. De groei van het takenpakket vraagt om verdere professionalisering. De NEa wordt volwassen. Bas Kiviet, hoofd Serviceverlening en Organisatie: “Daarbij zetten we nadrukkelijk in op hoogwaardige dienstverlening.”

Bas Kiviet, hoofd domein Serviceverlening & Organisatie

Kiviet geeft sinds december 2019 leiding aan het 3e domein van de NEa: Serviceverlening & Organisatie. Onder dit domein vallen Informatiebeheer en -beveiliging, Planning en control, Strategie en kennis, Communicatie, het secretariaat en Voorlichting en registerbeheer – in de buitenwereld beter bekend als de NEa Helpdesk. “De afgelopen 4 jaar is de NEa flink gegroeid. In termen van fte met ongeveer 20%. We zijn nu met zo’n 75 mensen. Nog heel overzichtelijk, maar we blijven groeien. Dan vraagt zowel de externe als de interne serviceverlening om een meer professionele benadering.”

Betere workflow
In dat kader is in 2020 onder meer gewerkt aan de verdere ontwikkeling van REMA, een workflowapplicatie voor de registeradministratieprocessen binnen Emissiehandel. “Op een bepaalde manier lijkt de NEa een kleine bank. We administreren bijvoorbeeld de rekeningen van partijen die verplichtingen hebben in het kader van de regelingen die we uitvoeren. We investeren continu in de systemen die we gebruiken voor deze administratie om de administratie efficiënter en zo robuust mogelijk te maken. REMA wordt al succesvol gebruikt in 3 andere landen binnen het EU ETS. Bij ons gaat de 1e module voor de zomer van 2021 live.”

Interne afspraken en processen 
Een groeiende organisatie betekent nieuwe medewerkers. “Met name bij Emissiehandel mochten we in 2020 nieuwe collega’s verwelkomen, maar ook bij Energie voor Vervoer en ons eigen domein. Voor hen, maar zeker ook voor de bestaande medewerkers, hebben de kwaliteits- en procesmanager en domeinsecretaris een intern handboek gemaakt met de afspraken en processen. Verder is er een online inwerkprogramma ontwikkeld voor nieuwe medewerkers. Dat is erg goed bevallen.”

Die online opleiding had natuurlijk alles te maken met corona. Sinds medio maart 2020 is het niet de bedoeling om naar het kantoor aan de Haagse Koningskade te komen. “Dat is op zich heel goed gegaan. Het was aanpoten en zeker in het begin verliep niet alles soepel, maar wij hadden het geluk dat de organisatie al was ingericht op tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Tegelijkertijd wil je ook de sociale cohesie goed houden. Daarom hebben we in de zomer een bedrijfsuitje georganiseerd vanuit de achtertuin en met Kerst kreeg iedereen een pakket thuisgestuurd voor een online kerstborrel. Zo waren we virtueel toch samen. Maar zodra het weer kan gaan we het allemaal nog eens dubbel overdoen!”

Verbetering en ontwikkeling
De eerste, intelligente lockdown viel samen met de meest drukke periode voor de NEa: de tijd van de jaarafsluitingen van Energie voor Vervoer en Emissiehandel. “En dan wordt duidelijk wat een gedreven mensen er werken bij de NEa én bij de bedrijven waarop we toezicht houden: vrijwel alle deadlines zijn gehaald. Daarna kwam er meer tijd en ruimte voor verbeterprojecten en organisatieontwikkeling. We zijn bijvoorbeeld gaan nadenken over onze missie, visie en kernwaarden, en mede op basis daarvan hebben we onze strategie bepaald voor de komende 4 jaar.”

‘Onze nieuwe missie bevestigt dat onze specifieke kerncompetentie op het terrein van marktinstrumenten ligt’

“De nieuwe missie luidt: ‘De NEa is de onafhankelijke nationale autoriteit voor uitvoering van en toezicht op marktinstrumenten die bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving.’ Met een zelfstandige en prominente plek voor onze toezichttaken en een bevestiging dat onze specifieke kerncompetentie op het terrein van marktinstrumenten ligt. We hebben ook een afwegingskader opgesteld voor mogelijke nieuwe taken. Er zijn veel initiatieven in het kader van het klimaatbeleid en de NEa wordt regelmatig verzocht om nieuwe taken uit te voeren. Het afwegingskader helpt ons te bepalen in hoeverre we goed in staat zijn die taken uit te voeren en bij het in gesprek gaan met mogelijke nieuwe opdrachtgevers.” 

Dichtbij de doelgroep
De strategie voor de komende jaren rust op 3 belangrijke doelstellingen: 1. de NEa is en blijft een toonaangevende autoriteit, 2. als excellente toezichthouder en uitvoerder levert de NEa hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten en 3. De NEa is toekomstbestendig. “We zetten nadrukkelijk in op hoogwaardige dienstverlening. Dichtbij de bedrijven die verplichtingen hebben in het kader van de regelingen die we uitvoeren. We zijn streng als het moet; de belangen worden groter en vragen om scherp toezicht en zo nodig interveniërende acties. Maar tegelijkertijd willen we die bedrijven zo goed mogelijk helpen om aan hun verplichtingen te voldoen. Daarvoor zoeken we de interactie op. Zo voeren we rondetafelgesprekken en praten we met mensen en organisaties in én buiten ons netwerk. In 2021 willen we bijvoorbeeld een netwerk opzetten van externe deskundigen die ons een spiegel voorhouden en input kunnen leveren bij specifieke vraagstukken.”  

‘De NEa trekt gedreven mensen die willen bijdragen aan oplossingen voor de klimaatproblematiek’

Interessant, uitdagend en vooral heel leuk
Al met al was het een bijzonder eerste jaar voor Kiviet bij de NEa. Hoe kijkt hij daar persoonlijk op terug? “Het werkterrein van de NEa is maatschappelijk relevant en dat trekt gedreven mensen die hun bijdrage willen leveren aan oplossingen voor de klimaatproblematiek. Daarnaast is de NEa een relatief kleine, overzichtelijke maar ook groeiende organisatie. Daardoor ken je iedereen, weet je wat hun werk inhoudt en elke nieuwe collega heeft weer die fijne frisse blik. Die vele dingen samen maken het werk voor de NEa interessant, uitdagend en vooral heel leuk!”