2021 2020
Helpdesk vragen (totaal) 2857 3014
Website bezoeken 155.289 112.536
Nieuwsberichten 23 26
NEa in de pers 34 16

De NEa komt geleidelijk steeds meer in de publieke aandacht te staan. Dit is niet geheel onverwachts gezien de uitbreiding van taken, werknemers, en de groeiende relevantie in verband met het klimaatprobleem. Het is ook goed terug te zien in de S&O cijfers. Zo blijft het aantal bezoekers van de website flink groeien. Waar het bezoekersaantal in 2020 groeide met ruim 11.000 is de groei in 2021 bijna vier keer zo groot met ruim 42.000 bezoekers meer. Ook komt de NEa steeds vaker terug in de pers. Het aantal vermeldingen is bijna verdubbeld.

Het aantal nieuwsberichten vanuit de NEa zelf blijft min of meer gelijk. Dit komt deels omdat deze bericht vaak zijn gekoppeld aan vaste publicatiemomenten, die van jaar op jaar hetzelfde blijven.

Collage van nieuwskoppen uit 2021
Nieuwskoppen uit 2021