In het jaarverslag 2021 van de Nederlandse Emissieautoriteit komt de urgentie rondom de klimaataanpak naar voren. In zijn terugblik benoemt Directeur-bestuurder Mark Bressers de belangrijkste zaken van het afgelopen jaar. 2021 was het jaar van Fit for 55. Een ambitieus pakket aan maatregelen. Het was het jaar waarin de NEa de handen vol had aan nieuwe èn bestaande taken. Waarin de fundamenten voor de groei van de organisatie zijn gelegd. En toch ook het jaar dat werd bepaald door de gevolgen van de corona epidemie. Vooruitkijkend naar 2022 blijft de NEa pleiten voor consistentie in regelgeving die ruimte biedt aan innovatie. “Omdat we allemaal nog meer moeten doen om de klimaatopgave waarvoor we staan, op te lossen”.

*Muziek speelt*

Logo NEa staat in beeld.

Beeldtekst: 2021 jaarverslag.

Mark Bressers – directeur-bestuurder Nederlandse Emissieautoriteit:
2021 was voor mij toch wel vooral het jaar dat de Europese Commissie kwam met het ambitieuze 'Fit voor 55'-pakket. Een pakket aan maatregelen om ervoor te zorgen dat in 2030 de CO2-uitstoot in Europa met 55 procent afneemt. Wat denk ik belangrijk is, is dat het ook aantoont het succes van marktinstrumenten om klimaatopgaven op te lossen. Want wat het pakket zegt, is dat we aan de ene kant CO2 meer gaan beprijzen en aan de andere kant hernieuwbare energie meer gaan belonen. En dat is nou juist wat wij ook bij de NEa de afgelopen ruim vijftien jaar doen. En hoe gaaf is het dat we daar erkenning over hebben, maar dat we daar ook vooral de komende jaren met elkaar keihard mee verder kunnen werken. Met nog meer ambitie en hopelijk nog meer impact voor het klimaat.

*Muziek speelt*

Logo NEa staat in beeld.

Beeldtekst: De handen vol aan nieuwe en bestaande taken.

Mark Bressers – directeur-bestuurder Nederlandse Emissieautoriteit:
2021 was voor de NEa toch echt wel het jaar dat we het fundament hebben gelegd voor de groei in de komende jaren. Een groei die nodig is omdat wij verwachten heel wat nieuwe taken te moeten gaan uitvoeren die te maken hebben met dat ambitieuze 'Fit for 55'-pakket. Maar als ik aan 2021 denk, denk ik toch ook wel aan het uitvoeren van de bestaande taken. Bijvoorbeeld de taak op het terrein van de Europese emissiehandel. We zagen in 2021 een enorme stijging, bijvoorbeeld van de ETS-prijzen en dat had voor ons als NEa ook heel veel consequenties. Positieve consequenties in termen dat de veilingen bijvoorbeeld veel meer geld opbrachten. Maar het betekent ook dat alles wat wij doen en alle besluiten die wij nemen als Emissieautoriteit, dat die ook veel meer financiële waarde vertegenwoordigen en dat hebben wij ook echt gemerkt in de organisatie, dat geeft druk. Het tweede element, als het gaat om de bestaande taken, is onze beleidsadvisering ten aanzien van de nieuwe wet- en regelgeving Energie voor Vervoer. Wij als NEa vinden het belangrijk dat we vanuit wat wij zien in de uitvoering en wat we zien bij onze toezichthoudende rol, dat we dat ook vertalen naar nieuw beleid en ook meedenken bij wetgevingstrajecten.

*Muziek speelt*

Logo NEa staat in beeld.

Beeldtekst: Het jaar van Corona.

Mark Bressers – directeur-bestuurder Nederlandse Emissieautoriteit:
Wat dat betreft een mooie taak voor ons, maar ook een taak waar wij onze handen vol aan hebben gehad. 2021 was voor de NEa toch ook wel het jaar dat we natuurlijk voor het tweede op volgende jaar te maken hadden met corona en alle maatregelen die dat met zich meebracht. Een paar momenten, dat zal voor velen van u misschien herkenbaar zijn, dat er weer wat meer ruimte was en dat we blij waren dat we weer even naar kantoor konden, om dan na een paar weken toch weer te moeten constateren dat de maatregelen werden aangescherpt en dat we weer thuis moesten gaan werken. Wat dat betreft toch echt ook wel een een pittige tijd, ook voor al onze medewerkers, waar we veel aanspraak hebben gedaan op hun flexibiliteit. En ik denk dat we er heel dankbaar voor kunnen zijn dat die er ook was. Ik denk toch ook wel een tijd dat we veel geleerd hebben. Hoe we hybride werken, hoe we meer op afstand kunnen vergaderen. We hebben ook bijvoorbeeld geleerd hoe we op afstand inspecties kunnen doen. Dus ik hoop ook wel dat we uit dat jaar, dat uitdagende jaar, ook een aantal dingen meenemen waar we ook in de toekomst ons voordeel mee kunnen doen.

*Muziek speelt*

Logo NEa staat in beeld.

Beeldtekst: Vooruitkijken naar 2022.

Mark Bressers – directeur-bestuurder Nederlandse Emissieautoriteit:
En tot slot gaan wij verder met wat we eigenlijk ook het afgelopen jaar als bestuur van de NEa hebben gedaan en wat wij belangrijk vinden. Dat is werken aan regelgeving die consistent is en die ruimte geeft voor innovatie. Het maatschappelijke belang staat voorop, en dat is dat we allemaal nog meer doen om die klimaatopgave waar we voor staan op te lossen. En ook dat maakt dat 2022, denk ik, weer een heel spannend jaar gaat worden.

*Muziek eindigt*

Logo NEa staat in beeld.

Beeldtekst: Geproduceerd door de Nederlandse Emissieautoriteit.