Emissiehandel wereldwijd

ICAP
De NEa neemt deel aan het International Carbon Action Partnership, een samenwerkingsverband van landen, regio’s en steden die emissiehandel uitvoeren. Naast Europese landen zijn er deelnemers uit Amerika (zoals Californië en Québec) en Azië (Japan, Zuid-Korea, China). ICAP bespreekt de recente ontwikkelingen in de implementatie van ETS wereldwijd en publiceert studies en handreikingen over emissiehandel. Zo heeft ICAP vorig jaar naast haar jaarlijkse overzicht van emissiehandelssystemen wereldwijd een rapport uitgebracht over vereenvoudiging van ETS, een onderwerp dat onder andere de NEa op de agenda heeft gezet.

ETS China
Vorig jaar heeft China verder gewerkt aan de implementatie van zijn nationale ETS. Een groot aantal partijen in China is bij het ETS betrokken en de ngo China Carbon Forum doet jaarlijks met een enquête onderzoek naar de stand van de voorbereidingen, de verwachtingen van de prijs van emissierechten, en de ontwikkeling van koolstofmarkten. CCF heeft vorig jaar de China Carbon Pricing Survey 2019 uitgebracht, met steun van Nederland en de NEa.

Kennisoverdracht

De NEa heeft enkele malen delegaties uit Azië ontvangen die een beroep deden op de kennis en ervaringen met uitvoering van en toezicht op emissiehandel en energie voor vervoer in Nederland.

Delegatie uit Vietnam op bezoek bij de NEa
Delegatie van het Vietnamese Ministerie van industrie en handel op bezoek bij de NEa om te praten over onze ervaringen met emissiehandel.

Europese samenwerking Energie voor Vervoer

REFUREC
Twee keer per jaar neemt de NEa deel aan internationale bijeenkomsten van REFUREC: de Renewable Fuels Regulators Club. Dit is een informeel samenwerkingsverband tussen Europese uitvoeringsorganisaties op het gebied van vervoersdoelstellingen voor hernieuwbare energie en emissiereductie in de brandstofketen.

In 2019 vonden de bijeenkomsten plaats in Duitsland en Denemarken. Ook daar is weer kennis en informatie uitgewisseld over nationale uitvoeringskeuzes en interpretaties en relevante ontwikkelingen. Van volledige Europese harmonisatie van biobrandstoffenbeleid is (nog) geen sprake, maar REFUREC biedt wel een uitgelezen kans voor de NEa om in haar uitvoering en toezicht ook rekening te houden met de keuzes die andere landen maken. Ook vanuit de adviserende rol die de NEa heeft voor het Ministerie van IenW, is kennis van de internationale context van groot belang.

Onderwerpen op de agenda waren onder meer toezicht, de omgang met bepaalde grondstoffen en brandstoffen en uiteraard de wijze waarop EU-lidstaten zich voorbereiden op de uitvoeringsaspecten die samenhangen met RED2, de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie die vanaf 2021 gaat gelden.