Naleving 2019

Rode draad in toezicht en handhaving in 2019 was het begrip aantoonbaar leveren van biobrandstoffen aan de Nederlandse markt voor vervoer. Uit inspecties bleek dat sommige bedrijven een andere interpretatie hebben over welke brandstoffen duurzaam geleverd mogen worden ten behoeve van inboeking, wat voldoende aantoonbaar leveren betekent en een aantal andere criteria rond leveringsconstructies. Er is in zaken handhavend opgetreden daar waar Nederlandse regels overtreden zijn en bedrijven voldoende kaders en handvatten hadden om aan de eisen te kunnen voldoen. In het geval dat de kaders nog onvoldoende aanwezig waren heeft geen handhaving plaats gevonden en zal eerst, mede gebaseerd op informatie uit de markt, deze kaders gecommuniceerd worden.

Toezicht en handhaving

Aantal inspecties
2018 23
2019 26
Aantal bestuurlijke waarschuwingen/boetes
2018 2
2019 11
Aantal last onder dwangsommen
2018 0
2019 0
Aantal ambtshalve vaststellingen
2018 6
2019 16
Aantal behandelde bezwaren en beroepen
2018 3
2019 1

Nicole Engel, senior inspecteur Energie voor vervoer
“Ons toezicht draagt bij aan het vertrouwen in de sector. Met handhaving beoogt de NEa ook een level playingfield te creëren waarbinnen alle bedrijven dezelfde kansen hebben. We vinden het daarom belangrijk om benaderbaar te zijn om compliance te bevorderen, maar ook duidelijk over wat de eisen zijn. Dat maakt mijn werk leuk en relevant.”

Register energie voor vervoer

Aantal bedrijven met een jaarverplichting
2018 38
2019 37
Aantal inboekers
2018 32
2019 50
Aantal gecreeerde HBE's
2018 41,6 miljoen
2019

58 miljoen

  • 43,89 miljoen HBE-O
  • 5,54 miljoen HBE-C
  • 8,56 miljoen HBE-G

Ondersteuning en advies

Aantal helpdeskvragen Energie voor vervoer
2018 582
2019 769