Naleving 2019

In 2019 is er sprake van een wederom hoge naleving in het systeem van emissiehandel. Alle emissieverslagen zijn op tijd ingeleverd en alle bedrijven hebben op tijd voldoende emissierechten ingeleverd. Om de naleving van regels te controleren voert de NEa inspecties uit bij de bedrijven. Zoals ook voorgaande jaren treft de NEa daarbij veel overtredingen van zeer geringe of beperkte omvang aan. In 24% van de overtredingen is sprake van overtredingen in de zwaardere categorie. Zoals een monitoringfout die tot onderschatting van de CO2-uitstoot leidt. In dergelijke gevallen legt de NEa zo nodig een boete op en corrigeert zij de onjuiste CO2-uitstoot. Hierdoor blijft het systeem van emissiehandel in balans. De emissies en de ingeleverde emissierechten zijn dan aan elkaar gelijk.

Het jaar 2019 kenmerkt zich als een jaar met een groot aantal zogenoemde ambtshalve vaststellingen (correcties van de uitstoot). Dit jaar zijn er 19 uitgevoerd waarbij in totaal 51 jaarvrachten zijn gecorrigeerd. Een jaarvracht is de hoeveelheid CO2 die een bedrijf in een jaar uitstoot. De NEa zag in 2019 onder andere een groter aantal meldingen van monitoringfouten door de bedrijven. Een achterliggende reden hiervan was dat bedrijven de monitoring van emissies in voorgaande jaren nader onder de loep hebben genomen vanwege het aanleveren van gegevens, uit die voorgaande jaren, bedoeld om de toewijzing van emissierechten in de nieuwe handelsperiode 2021 t/m 2030 te bepalen.

Toezicht en handhaving

Aantal inspecties
2018 42
2019 32
Aantal bestuurlijke boetes
2018 5
2019 4
Aantal last onder dwangsommen
2018 2
2019 2
Aantal ambtshalve vaststellingen
2018 7
2019 19
Aantal behandelde bezwaren en beroepen
2018 0
2019 1

Coördinator Helpdesk Zabit Sahan, tevens finalist ambtenaar van het jaar verkiezing 2019

“Het geeft mij plezier om bedrijven, die verplichtingen hebben in onze systemen, te ondersteunen in het nalevingsproces en ze over de streep te trekken. Dit is waar de NEa ook voor staat, de hoge mate van serviceverlening. Dit voor zowel de collega´s binnen onze organisatie als voor de buitenwereld. Als wij onze serviceverlening goed weten in te vullen, heb je aan mij gelukkige coördinator.”

Vergunningen, meldingen en verbeterrapportages

Aantal emissievergunningen
2018 423
2019 419
Aantal meldingen toewijzing
2018 41
2019 49
Aantal aagevraagde gratis emissierechten
2019 330
Aantal meldingen monitoring
2018 330
2019 331
Aantal verbeterrapportages
2018 64
2019 56

Register CO2-emissiehandel

(Luchtvaart)exploitanttegoedrekening
2018 418
2019 452
Persoonstegoedrekening/ handelsrekening
2018 108
2019 156
Kyotorekening
2018 155
2019 136

Ondersteuning en advies

Aantal helpdeskvragen emissiehandel
2018 1178
2019 2290