Het uitvoeren en toezicht houden op het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) en de handel in hernieuwbare energie voor vervoer zijn belangrijke reguliere werkzaamheden van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) waar in 2019 hard aan is gewerkt. Door de groeiende rol van de NEa als autoriteit op het terrein van klimaatbeleid kwamen ook nieuwe werkzaamheden naar de NEa toe; de invoer van Nederlandse CO2-heffing en de CO2 minimumprijs.

Directeur-bestuurder Mark Bressers blikt terug op een jaar waarin positieve resultaten zijn geboekt en de zichtbaarheid van de autoriteit werd verstevigd.

Reflectie op voorzitterschap

Begin 2020 verstreek de termijn van het huidige bestuur. Ter voorbereiding op een nieuw bestuur is in 2019 gewerkt aan een nieuw bestuursmodel en het werven van nieuwe bestuursleden. Vertrekkend bestuursvoorzitter Dorette Corbey reflecteert op haar voorzitterschap en de resultaten van de afgelopen jaren, waarin veel is bereikt. Zij kijkt met trots terug op de creatieve wijze waarop het register voor hernieuwbare energie voor vervoer (REV) tot stand is gekomen en het succes van het Europese emissiehandel systeem (EU-ETS) om de broeikasemissies omlaag te brengen.