De NEa is vanaf januari 2018 de publieke toezichthouder voor Het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen. In Nederland staan momenteel drie centrales op vier locaties.

Het aantonen van duurzaamheid kan middels het toepassen van goedgekeurde schema’s door gecertificeerde schakels in de handelsketen en door het laten verifiëren van leveringen vaste biomassa door een geaccrediteerde verificateur. De wettelijke rol van de NEa is om toezicht te houden op de certificerende instellingen en de verificateurs.

Biomassa - extra foto

De NEa is vanaf januari 2018 de publieke toezichthouder voor Het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen. In Nederland staan momenteel drie centrales op vier locaties.

Het aantonen van duurzaamheid kan middels het toepassen van goedgekeurde schema’s door gecertificeerde schakels in de handelsketen en door het laten verifiëren van leveringen vaste biomassa door een geaccrediteerde verificateur. De wettelijke rol van de NEa is om toezicht te houden op de certificerende instellingen en de verificateurs.