De NEa is vanaf januari 2018 de publieke toezichthouder voor Het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, vaak aangeduid als de bijstookregeling voor de energiecentrales. De wettelijke duurzaamheidseisen voor vaste biomassa waren in 2018 nog niet van toepassing, omdat het implementatietraject van nieuwe wetgeving langer duurde dan voorzien.

NB - Boomstammen

De NEa heeft daarom 2018 benut om zich voor te bereiden op haar wettelijk vastgelegde toezicht rol. Deze voorbereidingen zagen toe op het vergroten van haar kennis van de vaste biomassa keten en het vergaren van informatie bij relevante stakeholders in binnen- en buitenland.
Het aantonen van duurzaamheid kan middels het toepassen van goedgekeurde schema’s door gecertificeerde schakels in de handelsketen.

Op 1 januari 2019 waren nog onvoldoende goedgekeurde schema’s en certificerende instellingen beschikbaar. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) biedt daarom voor 2019 nog de aanvullende mogelijkheid om de certificaten van de twee schema’s die gebruikt mochten worden in 2018 bij de inkoop van duurzaam hout (FSC en PEFC), ook in 2019 te gebruiken om duurzaam bosbeheer aan te tonen.

Dit betekent voor de NEa dat zij vanaf 1 januari 2019 een wettelijke toezichtstaak heeft op duurzaam bosbeheer voor zover dit niet wordt aangetoond met de duurzaamheidscertificaten FSC en PEFC. Ook richt het toezicht zich op de betrouwbaarheid van de duurzaamheidsborging in de keten, van de productie van de vaste biomassa tot aan de producent van energie en warmte die de biomassa inzet.

De NEa zal toezicht houden op de werkzaamheden van certificeerders en verificateurs. Dat zijn de partijen die primair verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de duurzaamheid.