De primaire taak van het domein Emissiehandel is ervoor te zorgen dat de uitvoering van het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) betrouwbaar is en dat hierop effectief toezicht wordt gehouden. De cijfers in dit jaarverslag laten zien dat op hoofdlijnen de naleving van Emissiehandel op orde is, aan de belangrijkste verplichtingen wordt voldaan. We zien wel enige ruimte voor  verbetering als het gaat om bijvoorbeeld de naleving van de monitoringsverplichtingen.

Maaike Breukels: 'Naast het Europese ETS komen ook steeds meer nationale opgaven binnen het werkgebied van de NEa.'

Afgelopen jaar stond daarnaast in het teken van de advisering rond de ontwikkeling van de nieuwe regels voor de vierde handelsperiode waarbij de NEa focust op eenvoud, uitvoerbaarheid en klantvriendelijkheid. Ook hebben we voorbereidingen getroffen voor het verwerken van de aanvragen voor de nieuwe toewijzing van gratis rechten voor de nieuwe handelsperiode.

Tot slot zetten we steeds meer onze expertise en kennis over monitoren van CO2-uitstoot en marktsystemen op het gebied van klimaat in om onder andere beleidsmakers te adviseren omtrent uitvoeringsvraagstukken van het klimaatbeleid. Hiermee komen naast het Europese ETS ook steeds meer nationale opgaven binnen het werkgebied van de NEa. Denk aan de wetgeving voor de CO2 minimumprijs, de instrumentatie van de afspraken met de industrie in het Klimaatakkoord en het (toekomstig) verbod op de kolencentrales.

Als hoofd van het domein Emissiehandel ben ik trots op de resultaten van 2018. Wij werken eraan ook komend jaar weer stappen voorwaarts te maken op de naleving van emissiehandel en de eenvoud en uitvoerbaarheid van het systeem. Meer dan ooit zal in 2019 daarnaast inbreng van de NEa gevraagd worden op klimaatvraagstukken vanuit onze expertise en kunde.

Maaike Breukels,
Plaatsvervangend directeur en hoofd Emissiehandel