Dit artikel hoort bij: Jaarverslag NEa 2018

NEa netwerkbijeenkomst in teken van klimaatakkoord

Netwerkdag 2018-09

De NEa-netwerkbijeenkomst werd in 2018 voor het eerst georganiseerd voor beide doelgroepen van de NEa: de deelnemers aan emissiehandel en stakeholders in Energie voor vervoer. Minister Wiebes leidde de discussie met de verschillende panelleden en de zaal in met zijn strategie ten aanzien van het Klimaatakkoord.

Netwerkdag 2018-03

Netwerkbijeenkomst voor het eerst voor beide doelgroepen van de NEa

Netwerkdag 2-18-04

Bestuursvoorzitter NEa Dorette Corbey in gesprek met panellid Jan Paul van Soest

Netwerkdag 2018-07

Minister Wiebes opent de middag met een dankwoord aan alle ETS-bedrijven

Netwerkdag 2018-10

Dagvoorzitter Jorn de Vries (Bureau &Maes) leidde het gesprek met de zaal over het klimaatakkoord

Netwerkdag 2018-11

Directeur NEa Mark Bressers en bestuursvoorzitter Dorette Corbey blikken terug en kijken voor uit

Netwerkdag 2018-12

Panelleden discussiëren over beleidsinstrumenten die reductie uitstoot van broeikasgassen stimuleren

Netwerkdag 2018-13

Na afloop met elkaar in gesprek over een geslaagde middag