Klimaat, CO2-reductie, biobrandstoffen… allemaal onderwerpen die in 2018 bijna dagelijks in het nieuws waren. Dat alles culmineerde in het ontwerp-klimaatakkoord dat nog net voor het einde van het jaar werd gepresenteerd. De NEa bevond zich als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie en toezichthouder dus midden in de actualiteit. Dat hebben we ook kunnen merken. Steeds meer vragen vanuit beleid, NGO’s en media vonden hun weg naar de NEa. En dat is een positieve ontwikkeling. Een ontwikkeling die aansluit op de missie van de NEa om als onafhankelijke nationale autoriteit een betrouwbare uitvoering van (markt)instrumenten ten behoeve van het klimaatbeleid te realiseren.

Mark Bressers: 'Een positieve en constructieve bijdrage leveren aan de realisatie van het klimaatakkoord.'

Het jaar 2018 was ook het jaar dat de overgang van de NEa van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) definitief zijn beslag kreeg. Dit project heeft veel tijd en aandacht gevraagd van betrokkenen, medewerkers van de NEa, opdrachtgevers en zeker ook de nieuwe eigenaar van de NEa. Net zo belangrijk als het resultaat is de constatering uit de evaluatie van de agentschapsstatus dat de NEa kwalitatief goed werkt levert op een efficiënte manier. 

Zijn we er dan? Natuurlijk niet. Om de opdracht goed te kunnen uitvoeren zal de NEa ook in 2019 verder gaan met investeren in kwalitatief goede uitvoering van de taken, met daarbij constant aandacht voor de vraag hoe we zaken beter, slimmer en makkelijker kunnen maken. Dat betekent onder andere dat we zullen moeten investeren in onze informatie infrastructuur. Maar kwalitatief goed werken begint met investeren in medewerkers. In bestaande medewerkers en in nieuwe. Dat betekent dat we goed moeten nagaan hoe we onze zichtbaarheid en aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt kunnen vergroten.

Twee grote nieuwe beleidstrajecten, de start van de vierde handelsperiode EU ETS en de invoering van de RED II richtlijn voor biobrandstoffen zullen een grote impact hebben op het werk van de NEa. En “last but nog least’’ de verdere uitwerking van het klimaatakkoord vraagt ook iets van de NEa. Namelijk dat we goed beschrijven wat onze meerwaarde kan zijn en ons ervoor inzetten dat we die ook kunnen leveren. De NEa kan met de kennis en ervaring die we – inmiddels zo’n 15 jaar – hebben, een positieve en constructieve bijdrage leveren aan de realisatie van de doelen uit het klimaatakkoord. Maar meerwaarde leveren betekent ook durven benoemen waar we 'niet’ van zijn en blijven investeren in onze kerntaak: als excellente uitvoeringsorganisatie en toezichthouder op een innovatieve, effectieve en efficiënte manier uitvoering geven aan onze wettelijke taken.

Dat zijn mooie en uitdagende opgaven voor 2019. Ook urgente uitdagingen, daar moeten we bij willen zijn. Met de resultaten van 2018 hebben we er alle vertrouwen in die uitdagingen aan te kunnen gaan. We kijken daarnaar uit!

Mark Bressers,
Waarnemend directeur Nederlandse Emissieautoriteit