Emissiehandel wereldwijd

ICAP
De NEa neemt deel aan het International Carbon Action Partnership, een samenwerkingsverband van landen, regio’s en steden die emissiehandel uitvoeren. Naast Europese landen zijn er deelnemers uit Amerika (zoals Californië en Québec) en Azië (Japan, Zuid-Korea, China). ICAP bespreekt de recente ontwikkelingen in de implementatie van ETS wereldwijd en publiceert studies en handreikingen over emissiehandel. Vorig jaar verscheen onder meer de ICAP Linking Guide, een handleiding voor beleidsmakers die overwegen om emissiehandelssystemen te koppelen.

China ETS
Het Chinese ETS is volop in ontwikkeling. Een groot aantal partijen in China is bij het ETS betrokken en de ngo China Carbon Forum doet jaarlijks met een enquête onderzoek naar de stand van de voorbereidingen, de verwachtingen van de prijs van emissierechten, en de ontwikkeling van koolstofmarkten. CCF heeft vorig jaar de China Carbon Pricing Survey 2018 uitgebracht, met steun van Nederland en de NEa.

Europese samenwerking Energie voor Vervoer

REFUREC
De NEa neemt twee keer per jaar deel aan internationale bijeenkomsten van Refurec: de Renewable Fuels Regulators Club. Dit is een samenwerkingsverband tussen Europese uitvoeringsorganisaties op het gebied van vervoersdoelstellingen voor hernieuwbare energie en emissiereductie in de brandstofketen. In de herfst van 2018 trad de NEa zelf als gastheer en organisator op. Aan de bijeenkomst namen 22 landen, vertegenwoordigers van duurzaamheidssystemen en de Europese Commissie deel.

Van harmonisatie op het gebied van biobrandstoffenbeleid is weliswaar nog beperkt sprake, maar de kennis- en informatie-uitwisseling over nationale keuzes, interpretaties en vraagstukken draagt wel in belangrijke mate bij aan inzicht in de internationale biobrandstoffenmarkt en hoe doelstellingen geïmplementeerd kunnen worden. Het is van groot belang voor de NEa om te kunnen inspelen op ontwikkelingen; zowel in de rol als uitvoerder/toezichthouder als in de rol van beleidsadviseur. Tijdens de bijeenkomst in Den Haag is onder meer gesproken over de beoordeling van geavanceerde biobrandstoffen en de borging van duurzaamheid. Ook is vooruit gekeken naar de ontwikkelingen in relatie tot de REDII, de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie die vanaf 2021 gaat gelden. Deze richtlijn brengt voor de NEa en haar Europese collega’s veel uitdagingen met zich mee. Zoals op het gebied van tracering van biobrandstoffen en de bredere toezichtrol op duurzaamheid.

Bedrijfsbezoek biobrandstoffen tijdens REFUREC bijeenkomst in Nederland

Kennisoverdracht
De NEa heeft enkele malen delegaties ontvangen die een beroep deden op de kennis en ervaringen met uitvoering van en toezicht op emissiehandel en energie voor vervoer in Nederland. Een delegatie uit Oekraïne heeft de NEa bezocht om meer te horen over de inzet van duurzame energie in het vervoer in Nederland. Een groep van inspecteurs uit Kroatië heeft van NEa-medewerkers training gekregen in het uitvoeren van inspecties in emissiehandel.

Ook bilateraal werkt Nederland en de NEa samen op het terrein van Emissiehandel en Energie voor vervoer.