Vergunningen, meldingen en verbeterrapportages

Aantal emissievergunningen
Jaar Aantal
2018 423
2017 428
2016 435
2015 446
2014 448
2013 453

Aantal meldingen toewijzing

Tussentijdse melding fysieke verandering 3
Nieuwkomersaanvraag of capaciteitsuitbreiding 5
Melding aanzienlijke capaciteitsvermindering 4
Melding daling activiteitenniveau 12
Melding stijging activiteitenniveau, na eerdere daling 11
Melding volledige stopzetting 6
Aantal meldingen monitoring
Significante wijzigingen van het monitoringsplan 131
Niet-significante wijzigingen van het monitoringsplan 147
Tijdelijke afwijkingen 52
Aantal verbeterrapportages
Ontvangen naar aanleiding van het toepassen van lagere tiers/fallback 5
Ontvangen naar aanleiding van verificatie 55
Onvangen vanuit de luchtvaartsector 4

Register CO2-emissiehandel

Aantal rekeningen
(Luchtvaart)exploitanttegoedrekening 481
Persoonstegoed/handelsrekening 108
Kyotorekening 155

Toezicht en handhaving

Aantal inspecties
2018 42
Handhaving
Last onder dwangsom 2
Ambtshalve vaststelling 7
Bestuurlijke boete 5

Ondersteuning en advies

Aantal Helpdeskvragen Emissiehandel
2017 1145
2018 1178